Syndicat des Jeunes Biologistes Médicaux

Site name

Clinical Biochemistry

ScienceDirect RSS
 1. Publication date: Available online 14 January 2021

  Source: Clinical Biochemistry

  Author(s): Raúl Rigo-Bonnin, Francesca Canalias

 2. Publication date: Available online 12 January 2021

  Source: Clinical Biochemistry

  Author(s): Steven Dang, Albert K. Tsui, Richard Herndon, Cheryl Babiak, Artur Szkotak, Anna K. Füzéry, Joshua E. Raizman

 3. Publication date: Available online 9 January 2021

  Source: Clinical Biochemistry

  Author(s): Fahreddin Palaz, Ali Kerem Kalkan, Abdullah Tozluyurt, Mehmet Ozsoz

 4. Publication date: January 2021

  Source: Clinical Biochemistry, Volume 87

  Author(s):

 5. Publication date: January 2021

  Source: Clinical Biochemistry, Volume 87

  Author(s): Meiling Jian, Honglang Huang, Kecheng Li, Liangmin Chuan, Lin Li, Li Jiang

 6. Publication date: January 2021

  Source: Clinical Biochemistry, Volume 87

  Author(s): Aurélie Truffot, Jean-François Jourdil, Barbara Seitz-Polski, Paolo Malvezzi, Vesna Brglez, Françoise Stanke-Labesque, Elodie Gautier-Veyret

 7. Publication date: January 2021

  Source: Clinical Biochemistry, Volume 87

  Author(s): Chiara Grasselli, Antonella Barbati, Lucia Cesarini, Roberto Pellegrino, Gian Carlo Di Renzo

 8. Publication date: January 2021

  Source: Clinical Biochemistry, Volume 87

  Author(s): Biyu Wang, Yu Pan, Guang Yang, Zong'ao Cui, Wenping Yu, Hui Liu, Bing Bai

 9. Publication date: January 2021

  Source: Clinical Biochemistry, Volume 87

  Author(s): Xilian Yi, Yufei Wang, Tianjiao Zhang, Jie Zeng, Haijian Zhao, Weiyan Zhou, Jiangtao Zhang, Ying Yan, Wenxiang Chen, Chuanbao Zhang

 10. Publication date: January 2021

  Source: Clinical Biochemistry, Volume 87

  Author(s): Richard Y. Cao, Jian Yang, Yuntao Zheng, Hao Li, Qun Zhao, Yueyou Ding, Qing Li, Shanshan Liu, Lezheng Wang, Hongchao Zheng

 11. Publication date: January 2021

  Source: Clinical Biochemistry, Volume 87

  Author(s): Milena Despotović, Tatjana Jevtović Stoimenov, Sonja Stojanović, Jelena Bašić, Jasen Kundalić, Branka Đorđević, Milica Ranđelović, Dušica Pavlović

 12. Publication date: January 2021

  Source: Clinical Biochemistry, Volume 87

  Author(s): A. Arkan, P. Atukeren, B. Ikitimur, G. Simsek, S. Koksal, R. Gelisgen, Z. Ongen, H. Uzun

 13. Publication date: January 2021

  Source: Clinical Biochemistry, Volume 87

  Author(s): Benoit Denhez, Li Wang, Julie Moreau, Jean Dubé, Anne-Marie Côté

 14. Publication date: January 2021

  Source: Clinical Biochemistry, Volume 87

  Author(s): Hai-Yang Liao, Chao-Ming Da, Zuo-Long Wu, Hai-Hong Zhang

 15. Publication date: January 2021

  Source: Clinical Biochemistry, Volume 87

  Author(s): Laura Smy, Irene De Biase, Jonathan R. Genzen, Tatiana Yuzyuk

 16. Publication date: January 2021

  Source: Clinical Biochemistry, Volume 87

  Author(s): Joshua A. Bornhorst, Paola A. Ramos, Elizabeth R. Sutterer, Nicole M. Herrli, Daniel J. Figdore, Tifani L. Flieth, Karl M. Ness, Erica M. Fatica, Alicia Algeciras-Schimnich

 17. Publication date: January 2021

  Source: Clinical Biochemistry, Volume 87

  Author(s): Christine L.H. Snozek, Grant M. Spears, Ann B. Porco, Sheila Erb, Erin J. Kaleta, Sandra C. Bryant, Nikola A. Baumann

 18. Publication date: January 2021

  Source: Clinical Biochemistry, Volume 87

  Author(s): Chengfang Tang, Xuefang Jia, Fang Tang, Sichi Liu, Xiang Jiang, Xiaoyuan Zhao, Huiying Sheng, Minzhi Peng, Li Liu, Yonglan Huang

 19. Publication date: January 2021

  Source: Clinical Biochemistry, Volume 87

  Author(s): Josko Ivica, Jeannette Gauthier, Patricia Power, André Lamy, Murray Potter

 20. Publication date: Available online 29 December 2020

  Source: Clinical Biochemistry

  Author(s): Anil Sahin, Hakki Kaya, Onur Avci

 21. Publication date: Available online 24 December 2020

  Source: Clinical Biochemistry

  Author(s): Chun Gu, Na Wang, Peng Ren, Xuemei Wu, Bo Pang, Shuying Zhang, Xueyun Hou, Dan Xu, Yuliang Yuan, Guijian Liu

 22. Publication date: Available online 14 December 2020

  Source: Clinical Biochemistry

  Author(s): Caroline Curry Martins, Margarete Dulce Bagatini, Júlia Leão Batista Simões, Andreia Machado Cardoso, Jucimara Baldissarelli, Diéssica Padilha Dalenogare, Daniela Lopes dos Santos, Maria Rosa Chitolina Schetinger, Vera Maria Morsch

 23. Publication date: Available online 11 December 2020

  Source: Clinical Biochemistry

  Author(s): Rui-Xia Song, Gong-Jian Zhu, Chen-Ming Dong, Zhi-Ping Wang

 24. Publication date: Available online 10 December 2020

  Source: Clinical Biochemistry

  Author(s): Lijun Wan, Li Guo, Youwen Hu, Hongyan Huang, Moran Zhang, Kedong Xu, Gejirifu De, Fengfei Zheng, Zhengqiang Wu, Chungen Hu, Zhili Wen

 25. Publication date: Available online 9 December 2020

  Source: Clinical Biochemistry

  Author(s): Mario Navarrete, John A. Wilkins, Fok Vun Chan, Bo Ye, Peter Nickerson, Julie Ho

 26. Publication date: Available online 9 December 2020

  Source: Clinical Biochemistry

  Author(s): Ying Pan, Lan He

 27. Publication date: Available online 8 December 2020

  Source: Clinical Biochemistry

  Author(s): Divya C. Thomas, Sandeepika Sharma, Ratna D. Puri, I.C. Verma, Jyotsna Verma

 28. Publication date: Available online 6 December 2020

  Source: Clinical Biochemistry

  Author(s): He S. Yang, Amos Shemesh, Jieli Li, Tingting Xie, Fred S. Apple, JoAnna Williams, Zhen Zhao, Peter A.D. Steel

 29. Publication date: December 2020

  Source: Clinical Biochemistry, Volume 86

  Author(s): Chun Yee Lim, Mary Kathryn Bohn, Giuseppe Lippi, Maurizio Ferrari, Tze Ping Loh, Kwok-Yung Yuen, Khosrow Adeli, Andrea Rita Horvath, for the IFCC Task Force on COVID-19

 30. Publication date: December 2020

  Source: Clinical Biochemistry, Volume 86

  Author(s): Sarah E. Wheeler, Galina V. Shurin, Christian Keetch, Gretchen Mitchell, Gaurav Kattel, Jeffrey McBreen, Michael R. Shurin

Se souvenir de moi